Entiteiten, geesten en demonen

Entiteiten, geesten en demonen kunnen je dagelijks leven compleet veranderen. Slechte entiteiten kunnen proberen je angst aan te jagen en proberen je te manipuleren. Ook kunnen zij als 'klopgeest' verschijnen, een klopgeest is een onverklaard verschijnsel waarbij geluiden worden geproduceerd, voorwerpen worden bewogen en elektrische apparatuur ontregeld raakt, zonder dat daarvoor een duidelijke oorzaak is te vinden. De naam is afkomstig van de gedachte dat een spook of geest verantwoordelijk zou zijn voor de waargenomen verschijnselen. In Nederland wordt ook wel de aanduiding poltergeist gebruikt, die in Duitssprekende en Engelstalige landen gangbaar is. Poltergeist is Duits voor "luidruchtige- of lawaaimakende geest". Uitingen die  (naast klopgeluiden) vaak met klopgeesten in verband worden gebracht, zijn onder andere voetstappen, onverklaarbare geluiden, stemmen, het gooien met voorwerpen vanuit het niets, het verdwijnen van sleutels en andere gebruiksvoorwerpen die vervolgens op de gekste plaatsen kunnen worden teruggevonden, en meubilair dat uit zichzelf beweegt.

Wat echter ook kan gebeuren is dat deze entiteit zo graag weer wil leven, dat hij zich aan iemand vastzuigt en zo bezit van iemand neemt (bezetenheid). Bezetenheid is een religieuze term waarmee wordt bedoeld dat het lichaam van een persoon door een entiteit of een geest (een demon) in bezit zou zijn genomen. In verschillende religies wordt onderscheid gemaakt in de vormen van bezetenheid. Soms spreekt men van een demon of een duivel, maar ook andere paranormale entiteiten worden genoemd.

Wanneer een persoon bezeten is door een entiteit/demon dan zou deze de controle over zichzelf kunnen verliezen en gedragstoornissen kunnen vertonen. De entiteit probeert zijn wil op te leggen en de persoon zo dingen te laten doen, van leugens vertellen, tot verwondingen aanbrengen, zelfmoordneigingen, psychoses enz. Als hier niets aan gedaan wordt heeft de persoon de rest van zijn leven last van zo’n entiteit. Kan het gebeuren dat de persoon geestelijk ziek wordt en vervolgens in de psychiatrie terecht komt of uiteindelijk komt te overlijden.
 

Hoe kan je bezeten raken

Je kunt bezeten raken door glaasje draaien, Ouijabord, (via een Ouijabord wordt gecommuniceerd met de geest van overledenen) drugs, overmatig drinken van alcohol, aan zwarte magie doen, voodoo rituelen en dergelijke.

Zelfs bij het bezoeken van een begraafplaats, een oud vervallen gebouw, kerken, forten, bunkers en kastelen is het mogelijk een geest mee te nemen zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Normaal zal dit niet zo'n vaart lopen maar dat kan per persoon verschillen.
 

Het gevaar schuilt ook in de Paranormale en Spirituele wereld

Het paranormale en spirituele is voor veel mensen een wereld vol met magie, wat spanning, avontuur en actie met zich meebrengt. Echter letten sommige mensen niet goed op waar ze mee bezig zijn en krijgen hierdoor de nodige problemen. Dit gaat over: hoe je het kan merken dat er een negatieve entiteit aanwezig is, hoe je die kan weghalen en op welke manieren je een negatieve entiteit kan aantrekken door bepaalde handelingen. Sommige mensen zijn sensatiezoekers en roepen expres die krachten op om te kijken hoe dat is, dat is dan ook het stomste dat je kunt doen. Zoals bij zoveel dingen gevaren schuilen, schuilen die gevaren ook in de paranormale wereld. Vaak gaat het dan om de niet tastbare gevaren, maar gevaren die je alleen met je gevoel, intuļtie en innerlijk zicht/gehoor kunt ervaren. Het gaat dan voornamelijk over negatieve entiteiten, dat kunnen verdwaalde zielen zijn die erg boos zijn, maar het kunnen ook gewone zielen zijn die kwaad in de zin hebben.
 

Door welke handelingen kan je ermee in aanraking komen

- Meditatie/yoga
- Gidsencontact (het in contact zijn met je Gidsen/Persoonlijke Begeleiders)
- Healing
- Glaasje draaien/ Ouijabord
- Alle handelingen waar je in contact staat met het paranormale
- Op plaatsen komen waar veel mensen zijn gestorven, zoals oude gebouwen uit de oorlog


Hoe kan het negatieve worden aangetrokken

Het negatieve kan worden aangetrokken als je je openstelt voor het paranormale, vooral mensen die nog maar net met het paranormale beginnen. Deze groep is het aantrekkelijkst, omdat men dan nog niet weet hoe men zich ertegen moet beschermen. Vooral het Ouijabord en glaasje draaien zijn de grootste boosdoeners die dat kunnen veroorzaken. Maar een simpele meditatie kan je ook openstellen voor deze krachten. Het Ouijabord is een bord met de woorden 'Ja' en 'Nee' erop en er staan cijfers en letters op. Er ligt een losse wijzer op het bord ook wel Planchetten genoemd, hiermee kan worden geschoven en zo wijst de entiteit precies aan wat hij bedoeld. Door dit Ouijabord te spelen kan het gebeuren dat je jezelf niet goed afsluit voor de krachten die je oproept en door dat je niet weet hoe je het spel moet afsluiten. Daardoor kan een negatieve entiteit aan je blijven hangen. Als je dat niet weet en je merkt het niet kan de negatieve entiteit op het laatst, en in het ergste geval zelfs bezit van je nemen. Hij neemt dan jouw lichaam in en je ziel zit dan als het ware gevangen.
Het beoefenen van het Ouijabord is geen spel!! Het is een gevaarlijk iets, waarbij voorzichtigheid geboden moet worden.
Zorg voordat je iets doet dat je altijd goed bent geļnformeerd, het is belangrijk dat je weet hoe je ermee om moet gaan en hoe je veilig moet afsluiten of jezelf beschermen. Als je toch met het bord wilt werken, is het verstandig om dit te doen met ervaren mensen die weten waar ze mee bezig zijn.


Hoe kan een negatieve entiteit worden opgemerkt

- Stemmen horen
- Vreemd gedrag van de persoon zelf
- Andere woorden en gedachten gebruiken dan normaal
- Zich bezig houden met de slechte dingen die anders nooit eerder gebeurden
- Vreemde blik in de ogen
- Moe, futloos, amper aanspreekbaar
- Het horen van voetstappen en/of krakende planken, kasten
- Het zien van schimmen in huis, een koude wind voelen, krachtvelden waarnemen
- Openstaande of dichtgaande deuren in huis en het verplaatsen en/of verdwijnen van   
   voorwerpen
- Geen harmonie bij elkaar, vaak ruzie en stuk lopende relaties
- Het gevoel bekeken te worden en of betast te worden
- Veel blauwe plekken hebben of zich veel stoten, soms aan de vreemdste plekken
- Moord en of zelfmoord neigingen hebben


Hoe kan een negatieve entiteit verwijderd worden

Dit kunnen slechts een beperkt aantal mensen die erin gespecialiseerd zijn. Sinds 1970 worden slechts gewijde priesters door kerkelijke bisschoppen aangesteld en gezegend voor de functie van exorcist, hoewel kerkelijke exorcisten in de westerse wereld steeds zeldzamer worden. In veel kerken is de duiveluitdrijving geheel verdwenen, nog een enkele kerk heeft een exorcist, om daar gebruik van te kunnen maken moet je weer lid zijn van die geloofsgemeenschap.
 

Exorcist

Vanwege het groeiend occultisme, Spiritisme, hekserij en het probleem van bezetenheid is er zelfs een tekort aan exorcisten, dit is ook niet iets wat je zomaar op school of uit een boekje kan leren. Er zijn maar een paar mensen in Nederland die zich exorcist mogen noemen, zij hebben een ziel die een zeer hoge functie in het hiernamaals heeft gehad (andere tijd en ruimte). Doorgaans een "vervelende" persoon voor een entiteit.

Aan een exorcist worden hoge ethische en theologische eisen gesteld. De reden daarvoor ligt in het gegeven dat exorcisme gevaarlijk is. De kwade geest keert zich namelijk (zo blijkt ook uit handelingen) tegen degene die hem probeert uit te drijven. Als de demon geconfronteerd wordt met een persoon die over te weinig psychologische kracht beschikt of in wie morele zwakheid schuilgaat, dan kan de exorcist zelf slachtoffer worden van de kwade macht.

De exorcist moet dus goed zijn uitgerust. Op de eerste plaats moet hij beschikken over een sterke ziel en gestel, want de uitdrijving geschiedt in zijn naam. Op de tweede plaats moet de exorcist weet hebben van de werkwijze van de entiteit, kennis hebben van zijn werkzaamheid en de verstandigheid bezitten zijn macht op de juiste wijze in te zetten. Op de derde plaats moet de exorcist integer zijn, niet alleen in het heden, maar ook in zijn verleden. De kwade geest kan namelijk eventuele zwakheden uit de geschiedenis van de exorcist tegen hem gebruiken. Mario Tebbenhoff is zo'n exorcist die zonder geloofsovertuiging entiteiten uitdrijft en verjaagt, met behulp van een selectie uit het team heeft hij menige entiteiten verjaagd en verdreven.

Vooral in de laatste tien jaar is er onder invloed van occultisme en satanisme veel belangstelling voor het exorcisme gegroeid. Mario Tebbenhoff toonde begin 2005 bezorgdheid over de invloed van satanische sekten, vooral op jongeren.

In 2002 bleek tijdens de jaarlijkse vergadering van Franse exorcisten dat het aantal aanvragen voor een exorcisme was toegenomen. Bijna 30 procent van de mensen die in Parijs om een duiveluitdrijving vroegen, hadden ervaringen met hekserij, zwarte magie of spiritisme. Anderen kampten met psychische problemen ten gevolge van echtscheiding, seksueel misbruik, eenzaamheid, abortus, werkeloosheid, schuldgevoelens of doodsdrift.
 

Goede diagnose stellen

Manifestaties door entiteiten in een object (woonhuis, bedrijf of anders) zijn vrijwel direct door Mario Tebbenhoff te bepalen, immers ziet hij de entiteiten en kunnen ze in een vrij snel tempo na verjaging verdwijnen.

Bij bezeten personen is dat anders, alvorens een exorcisme toe te passen is het voor Mario Tebbenhoff van het hoogste belang er zeker van te zijn dat een persoon werkelijk bezeten is. Het risico bestaat namelijk dat iemand een duiveluitdrijving ondergaat terwijl deze misschien een psychische kwaal heeft. Hiervoor heeft hij een speciale methode om dat te ontdekken.
 

Wat te doen bij problemen

Mario Tebbenhoff en zijn team verrichten vrij exclusief de exorcisme werkzaamheden, niet iedereen kan aanspraak maken op onze hulp, de moeilijkste gevallen worden bekeken en geholpen.

Omdat wij geheel op Non-profit basis deze werkzaamheden doen is er een strenge selectie tot aanspraak op hulp, en kinderen hebben altijd voorrang.

Om in aanmerking te komen voor hulp is het noodzakelijk eerst een e-mail* te schrijven, graag dusdanig dat elk detail van het probleem zorgvuldig is beschreven. Ook een telefoonnummer vermelden kan gemakkelijk zijn. Hierop zal contact met u worden opgenomen om een diagnose te gaan maken, en na het stellen van de diagnose krijgt u te horen of wij u gaan helpen.

*Aanvragen gaan vanaf heden via het Facebook van Paranormal Research Europe
De link hiervoor is https://www.facebook.com/groups/paranormalresearcheurope/

Copyright © Mario Tebbenhoff 2007 - 2017